Barion Pixel
20 000 Ft -tól ingyenes kiszállítás
Rendelj ma 14:00-ig és holnap megkapod

BodySelect nyereményjáték - Nyerj egy új iPhone 12 minit

Nyerj egy új iPhone 12 minit nyereményjáték - játékszabályzat

A Tutti Élelmiszeripari Kft. (székhelye: 9142 Rábapatona, Pinkerét, továbbiakban: Szervező) „Nyerj egy új iPhone 12 minit!” nyereményjáték címmel játékot hirdet a BodySelect hivatalos Instagram oldalán.

A játék időtartama és a sorsolás időpontja

A játék 2021. július 1-től július 13-ig tart. Nyeremények sorsolása: 2021. július 14.

A játék menete és résztvevői

A játékban azok vesznek részt, akik követik a BodySelect hivatalos Instagram oldalát, és kommentben taggel jelölik két ismerősüket a játék időtartama alatt. A játékban résztvevők között egy új iPhone 12 minit sorsolunk ki.

A Tutti Élelmiszeripari Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A Résztvevő a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de a Játékban történő részvétel feltétele.

Nyeremények

A nyereményjáték során új iPhone 12 minit sorsolunk ki a játékban résztvevők között. A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása és egyeztetése a Szervező által történik. A nyerteseket a sorsolás után értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Tutti Élelmiszeripari Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

A nyeremény más termékre vagy szolgáltatásra nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át.

Tájékoztatási kötelezettség

A Szervező maximum két alkalommal próbálja meg felvenni a kapcsolatot a nyertessel. Ha a nyertes az értesítés ellenére sem válaszol, illetve saját maga nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a Játék lezárultát követő két hétben, akkor azt a Szervező annak tekinti, hogy a nyertes lemondott nyereményéről.

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.

A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Tutti Élelmiszeripari Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Felelősség

A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Tutti Élelmiszeripari Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következik be, ideértve azt az esetet is, ha a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

A Tutti Élelmiszeripari Kft. fenntartja magának a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.

A nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Adatvédelem/ személyes adatok kezelése

A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Tutti Élelmiszeripari Kft. a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen kezelje marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Tutti Élelmiszeripari Kft. ezen információkat nem adja tovább.

A Tutti Élelmiszeripari Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

A részletes adatkezelési tájékoztató

© 2024 BodySelect Premium Supplements. Minden jog fenntartva.